VIRREVEJ, VIRREVISSE, VIRREVARE

Mor Æna plukker bær fra vrietorn en torsdag i september tidligt om morgenen, før solen står op. Hun kommer 7 bær i en gryde med vand, lader dem trække nogle timer, koger det hele igennem og lader børnene drikke teen varm. Har hun frø fra visse og rødder fra vejbred, kommer hun også dem i. Kamillete kan bruges, hvis du ikke kan finde vrietorn, visse og vejbred. Og hvis du ikke kan finde Mor Æna, så bed mor eller far om at holde hånden på din mave.

(Drik først 1 slurk te. Sig derefter højt - gerne i kor)
Virrevej, virrevisse, virrevare!
I maven er en ond mare!

(Drik 2 slurke te)
Virrevej, virrevinde, er du derinde?
Vejbred, Vrietorn og Visse skal vinde!


(Drik 3 slurke te)
Virrevej, virrevå! Er du blå, skal du gå!

(Drik 4 slurke te)
Virrevej, virrevort! Er du sort, skal du bort!

(Drik 5 slurke te)
Virrevej, virrevø! Er du rød, skal du dø!

(Drik 6 slurke te)
Virrevej, virrevisse, virrevare
Maven er udenfor fare.

(Drik 7 slurke til sidst)
Virrevej, virrevisse - nu skal du tisse!

Bind et varmt klæde om livet,
og læg dig på maven i sengen.
Sig virrevej, virrevisse, virrevare
inde i dig selv til du falder i søvn.
Når du vågner, er mavepinen borte!