HALEN

Troldungerne Paja, Skara og Tajka leger elverpiger i mosen.
Men Tajka kan altså ikke danse elverdans med sin tåbelige troldehale …